Stichting Present Stichting Present
Stichting Present:

Deze vrijwilligersorganisatie is zeer actief in o.a. Walcheren, maar op de Bevelanden dreigt Present verloren te gaan door gebrek aan het formeren van een eigen bestuur om een eigen werkgroep te vormen. Tot nu toe ving de groep uit Walcheren hulpvragen op, maar zij hebben hun handen vol aan de hulpvragen op Walcheren.

Daarom een dringende oproep voor een bestuurlijk draagvlak vanuit de kerken en dat is essentieel. Het moet een Stichting zijn van de Bevelanden met een eigen aanspreekpunt, een eigen bestuur en een eigen coördinator.
Dit is een laatste oproep. Wanneer er voor 1 juni a.s. geen namen opgegeven worden voor een werkgroepje, stoppen we met pogingen tot doorstart en wordt Stichting Present de Bevelanden definitief opgeheven. Spijtig voor iedereen die via Present zich ingezet heeft en/of zich nog wil inzetten voor de ander en heel spijtig voor die ander, die deze hulp zo ontzettend hard nodig heeft. Spijtig ook voor de kerken, die hun diaconale taak in eigen stad, dorp of buurt op deze wijze niet kan realiseren.


Wilt u zichzelf aanmelden t.a.v. deze oproep, kijk dan op https://stichtingpresent.nl/ of meld u aan bij Anja Buijsse.
 
terug