Informatie Kerkwijzer Informatie Kerkwijzer
"Kerkwijzer" is het kerkblad voor de kernen: ‘s-Heer Arendskerke, Lewedorp, Nieuwdorp en Borssele. Hierin kunt u uitgebreidere informatie lezen over onze gemeente.

Wilt u zich aanmelden om via ”Het Vierhuis” het kerkblad "Kerkwijzer" te ontvangen, dan kan dit door een berichtje te sturen naar onderstaand mailadres.
Dit kerkblad wordt 12 keer per jaar uitgegeven, 10 weken om de 4 weken en in de zomer periode 2 x om de 6 weken.
De kosten voor 2024 bedragen € 27,- op jaarbasis. Hier krijgt u in de maand maart of april bericht van om het bedrag over te maken.

Het afmelden kan in principe alleen maar één maal per jaar en wel vóór 1 november van het kalenderjaar.
Dit omdat er jaarlijks prijsafspraken gemaakt worden met de drukker.
Wel is het zo dat bij overlijden of een verhuizing er wel uitzonderingen hierop gemaakt worden, maar dat is dan in onderling overleg.

Contactpersoon:
Ina La Grand
E-mail: clagrand@zeelandnet.nl
terug