Stichting Projecten In Nepal Stichting Projecten In Nepal
Nieuws van Stichting Projecten in Nepal: (maart 2024)

Bij Het Vierhuis wordt met grote regelmaat gecollecteerd voor Stichting Projecten in Nepal. Wij vinden het daarom fijn om u op de hoogte te houden van onze projecten.

Sinds 2016 ondersteunt Stichting Projecten in Nepal Down Syndrome Society Nepal (DSSN). Mede door onze ondersteuning is het mogelijk geworden om in meerdere regio’s besturen op te richten (door ouders). Dit is inmiddels al gebeurd in 4 regio’s, ver verwijderd van de hoofdstad Kathmandu waar al sinds 2010 een dagopvangcentrum gevestigd is. In één regio (Chitwan) zijn ze al verder: daar is ook een dagopvangcentrum gestart eind 2023. Er is gestart met 11 kinderen. Net als in het dagopvangcentrum in Kathmandu komen de kinderen hier 6 dagen per week van 10-15 uur. De dagactiviteiten bestaan o.a. uit zelfredzaamheid, spelletjes doen, dansen/yoga. Voor ondersteuning kan het personeel terecht bij de coördinator en voorzitter van DSSN in Kathmandu.
Ook zijn er in 2023 en begin 2024 weer verschillende kortlopende projecten uitgevoerd in samenwerking met Rumahedi Foundation: 2 maandverband projecten, schooluniformen en sportartikelen bij 3 verschillende scholen,  afbouwen van dagopvangcentrum voor blinden, muziekinstrumenten voor een school en TV, laptop en kleding bij een centrum  voor gehandicapten. Door het bundelen van onze krachten met Rumaheid Foundation kunnen we samen 2x zoveel projecten laten uitvoeren!

Dank u wel voor uw gulle gaven en uw enorme gastvrijheid bij Het Vierhuis!

Toob en Anja Meerman

 
terug