Project diaconie Project diaconie


De diakenen dragen zorg voor het collecterooster voor de erediensten. In Kerkwijzer staat daar regelmatig meer informatie over. De doelen worden zorgvuldig afgewogen, dichtbij en ver weg. Ieder jaar kiest de diaconie een project waar zij extra aandacht aan geeft en  activiteiten voor organiseert om  geld daarvoor te genereren. Er wordt bij elke avondmaalsviering voor dit doel gecollecteerd. In de periode van 2023 - 2024 is dit Mission to Seafarers.
 
terug