Pastoraat Pastoraat
Pastoraat is het omzien naar elkaar binnen de gemeente.
In het beleidsplan hebben wij verwoord dat wij een gemeente willen zijn waar Gods woord en zijn liefde ons uitdaagt om met elkaar verbonden te zijn. Hoe verschillend we ook zijn.

Die verbondenheid ontstaat in het omzien naar elkaar. Deze verbondenheid kan ontstaan in de ontmoeting, in het samen vieren, in het samen optrekken voor een klus voor de kerk en door dat telefoontje met de vraag hoe het nu gaat. 
Dit omzien naar elkaar, je verbonden voelen met elkaar is wat we in de kerk pastoraat noemen.

Pastoraat is er op heel veel verschillende manieren.
Het onderlinge pastoraat. De aandacht voor elkaar als je elkaar tegenkomt onderweg, bij de koffie en met aandacht er bent voor die ander. Gewoon in de vragen hoe het gaat, in het luisteren naar het verhaal van die ander. Het luisteren naar het gewone dagelijkse wat soms mooi, soms moeilijk is.
Huisbezoek en groot huisbezoek. Met elkaar in gesprek over wat je bezighoudt, thuis en tijdens thema-avonden.
Bezoek aan zieken en wie het moeilijk heeft. Er zijn voor elkaar op die soms zo moeilijke kruispunten in het leven.
Bezoek aan ouderen. Omzien naar wie door leeftijd niet altijd meer actief mee kan doen in de gemeente maar zich wel verbonden voelt, wel betrokken wil zijn.
Bezoek bij vreugde. Ook in blijdschap leven we met elkaar mee, zoals een jubileum en bij de geboorte van een zoon/dochter.

In 2022 gaan we met elkaar omschrijven hoe we dit omzien naar elkaar vorm willen geven.
In het onderlinge pastoraat is het de hele gemeente die betrokken wordt bij het omzien naar elkaar.  Daarnaast zijn er de predikant, ouderlingen, bezoekmedewerkers en contactpersonen die namens de kerk op bezoek gaan.

U kunt altijd zelf contact opnemen met iemand van de kerkenraad als u bezoek wilt ontvangen. Dit mag altijd. Of u nu ziek, gezond, oud, jong, vrolijk of somber bent, of gewoon eens door wil praten over iets. Wij horen graag van u!

m.j.wisse@kpnmail.nl

 
terug