Kerk van 's-Heer Arendskerke Kerk van 's-Heer Arendskerke
Petruskerk ’s-Heer Arendskerke

Vermoedelijk is de huidige kerk gebouwd eind 14e begin 15e eeuw op de plaats van een oudere kerk uit de 13e eeuw als katholieke kerk. De toren is ouder: 13e eeuw naar verluid door een van de heren van Schengen: Arend (met de buik) Het dorp is vermoedelijk naar hem vernoemd.

Toren en kerk zijn gesticht op het hoogste punt van het dorp (zandplaat): zichtbaar de hoogteverschillen met bijvoorbeeld de Slotstraat: ca. 2 meter! De toren is opgebouwd van kloostermoppen uit Zeeuws Vlaanderen met een hoogte van 45 meter. De toren is eigendom van de burgerlijke gemeente.

Het aangebouwde schip, vormgegeven volgens de traditie van de Scheldegotiek met een afmeting van 10X20 meter was oorspronkelijk aan de oostzijde voorzien van een noord- en een zuid koor. De vorm is nog zichtbaar in de gerestaureerde oostgevel. In 1859 zijn deze ruimtes afgebroken en daarvoor in de plaats werd een nieuwe consistorie gebouwd. Het schip is opgebouwd van baksteen bekleed met natuursteen, zgn. ledesteen, een zandsteensoort gedolven in de zandgroeven van Vlaanderen. De kap was oorspronkelijk een open houtconstructie zonder trekbalken . De spatkrachten van de kap worden opgevangen door zware steunberen (contreforts) aan de buitenzijde. Het tongewelf is later bekleed  met houten delen en geschilderd in 1906 , conform meerdere kerken op de Bevelanden. Oorspronkelijk waren de toegangen via de poorten in de noord- en zuidgevel, later via de torenruimte in de westgevel.

De ramen in de noord- en zuidgevel zijn in 1906 gerestaureerd met natuurstenen traceringen en glas in lood i.p.v. de armoedige houten ramen.Enkele veronderstellingen en gegevens betreffende het kerkgebouw en inventaris:       

14e – 15e eeuw  Het nu niet meer bestaande koor is vermoedelijk het eerst gebouwd, samen met de toren, waartussen later het kerkschip is gebouwd
1578 In dat jaar is de kerk gezuiverd van de beelden en bibliotheek uit de R.K. periode
1578-1583 De kerk stond “woest en ledigh”
1583  Stichting Gereformeerde (Hervormde) gemeente
1649  Preekstoel en doophek worden geplaatst
1650  De herenbank voor de ambachtsheren en schout en schepenen geplaatst
1679  De zilveren avondmaalsbekers met opschrift : “KERCKE BEKERS VAN SHR ARENSKEREKE 1679“

1849  Vermoedelijk door ophoging grond rond de kerk wordt de vloer opgehoogd: enige grafzerken zijn bewaard en opgesteld in de torenruimtes.
1859 Noord-zuidkoor van de kerk wordt gesloopt en vervangen door de huidige consistorie

In 1906 is de kerk grondig gerestaureerd o.l.v. architect Verheul uit Rotterdam en in 2002/2003 gerestaureerd m.n. de kapconstructies en leien dakbedekking.


Het orgel

Het instrument heeft twee handklavieren (manualen) en een voetklavier (pedaal).
Drieëntwintig sprekende stemmen vormen een kleurrijk palet en ook voor de begeleiding van de gemeentezang veel afwisseling.
Het oudste pijpwerk stamt uit de 18e eeuw. Het bouwjaar 1704 is te lezen op de voet van de middentoren.
In 1798 werd het orgel geplaatst in de Willibrorduskerk te Zierikzee. Het had toen één manuaal en een aangehangen pedaal.
In 1868 kwam het orgel in de Petruskerk. De firma Fransen uit Roermond voegde een tweede manuaal toe en een vrij pedaal.
Wie de oorspronkelijke bouwer is geweest is in nevelen gehuld. De herkomst van het orgel is waarschijnlijk Vlaams Brabant.

Klik hier om het orgelspel van organist Stoffel Gunst te beluisteren
 
terug