Kerkrentmeesters KerkrentmeestersCollege van kerkrentmeesters


Kerkrentmeesters hebben de zorg voor de “stoffelijke” zaken: van alles wat met het verwerven en uitgeven van financiën te maken heeft tot het beheer en onderhoud van de kerkelijke gebouwen van Het Vierhuis.

College van kerkrentmeesters: Henriëtte de Vos, Nelleke Blok - Koets en Marien Caljouw.
Voor vragen over financiële zaken graag contact opnemen met de administrateur Adri Rottier, tel. 06-10696086, email: rovaba@zeelandnet.nl.

Rekeningnummers Protestantse Gemeente:

Het bankrekeningnummer : NL96 RABO 0380 514 389 t.n.v. Protestantse Kerkgemeenschap.

Het bankrekeningnummer voor Kerkwijzer: NL45 RABO 0315 231 785  t.n.v. Protestantse Kerkgemeenschap.
 

Kerkbalans en giften

Jaarlijks wordt in januari de actie Kerkbalans gevoerd voor de vrijwillige bijdragen.
Onder andere uw bijdrage daaraan is de hoofdbron van de inkomsten voor onze gemeente.

In de loop van het jaar wordt u verder benaderd voor:
  • Solidariteitskas in de maand mei/juni;
  • Bijdrage Kerkwijzer in de maand maart;
  • Dankdagcollecte in de maand november.
Al deze acties zijn nodig om aan onze verplichtingen te voldoen en dat zijn in hoofdlijnen pastoraat en exploitatie gebouwen.
De administratie van alle acties gebeurt door de ontvanger. 

Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer: NL 96 RABO 0380 514 389 t.n.v Protestantse Kerkgemeenschap.

Geven met extra belastingvoordeel

Dat kan met periodieke giften.
Periodieke giften zijn giften die u regelmatig doet. De jaarlijkse bijdrage aan de kerk via de actie Kerkbalans is zo een periodieke gift. Ook het gebruiken van collectebonnen valt hieronder.
Wat is het belasting voordeel?  Giften aan de kerk en andere “Goede Doelen instellingen” kunt u opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting. Echter niet voor het totale bedrag. Eerst wordt het totaalbedrag van de giften verminderd met een 1% van uw inkomen.

Voorbeeld: stel uw inkomen op € 40.000,- dan zijn de eerste € 400,- niet aftrekbaar. Het meerdere wel. Bij een inkomstenbelastingtarief van 40% betekent dit een voordeel van € 160,-.


Kerkbalans 2024:

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen'

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.
Daar hebben we uw steun bij nodig.  Als kerkgemeenschap krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we  
onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 13 en 27 januari 2024 ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.
Mogen we op uw steun rekenen?
Net als iedereen, heeft ook onze kerk te maken met prijsstijgingen als gevolg van de inflatie.
We zien dit met name in de salariskosten en de energieprijzen.
Om dit enigszins te compenseren vragen wij u om, als het mogelijk is, uw jaarlijkse bijdrage te verhogen.

Op naar de kerk van morgen!

Vriendelijke groet,
Carien, Nelleke en Marien, kerkrentmeesters
 
terug