Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
College van kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters hebben de zorg voor de “stoffelijke” zaken: van alles wat met het verwerven en uitgeven van financiën te maken heeft tot het beheer en onderhoud van de kerkelijke gebouwen van Het Vierhuis.

College van kerkrentmeesters: Carien Borst, Nelleke Blok - Koets en Marien Caljouw.
Voor vragen over financiële zaken graag contact opnemen met de administrateur Adri Rottier, tel. 06-10696086, email: rovaba@zeelandnet.nl.

Rekeningnummers Protestantse Gemeente:

Het bankrekeningnummer : NL96 RABO 0380 514 389 t.n.v. Protestantse Kerkgemeenschap.

Het bankrekeningnummer voor Kerkwijzer: NL45 RABO 0315 231 785  t.n.v. Protestantse Kerkgemeenschap.
 

Kerkbalans en giften

Jaarlijks wordt in januari de actie Kerkbalans gevoerd voor de vrijwillige bijdragen.
Onder andere uw bijdrage daaraan is de hoofdbron van de inkomsten voor onze gemeente.In de loop van het jaar wordt u verder benaderd voor:
  • Solidariteitskas in de maand mei/juni;
  • Bijdrage Kerkwijzer in de maand maart;
  • Dankdagcollecte in de maand november.
Al deze acties zijn nodig om aan onze verplichtingen te voldoen en dat zijn in hoofdlijnen pastoraat en exploitatie gebouwen.
De administratie van alle acties gebeurt door de ontvanger. 

Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer: NL 96 RABO 0380 514 389 t.n.v Protestantse Kerkgemeenschap.


Geven met extra belastingvoordeel

Dat kan met periodieke giften.
Periodieke giften zijn giften die u regelmatig doet. De jaarlijkse bijdrage aan de kerk via de actie Kerkbalans is zo een periodieke gift. Ook het gebruiken van collectebonnen valt hieronder.
Wat is het belasting voordeel?  Giften aan de kerk en andere “Goede Doelen instellingen” kunt u opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting. Echter niet voor het totale bedrag. Eerst wordt het totaalbedrag van de giften verminderd met een 1% van uw inkomen.

Voorbeeld: stel uw inkomen op € 40.000,- dan zijn de eerste € 400,- niet aftrekbaar. Het meerdere wel. Bij een inkomstenbelastingtarief van 40% betekent dit een voordeel van € 160,-.
 
terug