Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad

Het bestuur van de kerk wordt gevormd door de kerkenraad. Deze bestaat uit ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters en de predikant. Daarbij kan de kerkenraad worden bijgestaan door verschillende werkgroepen en commissies.

Het voorbereiden van kerkenraadsvergaderingen wordt gedaan door het moderamen. Het moderamen bestaat uit de predikant, de scriba en de voorzitter.

U moet zich voorstellen dat de kerkenraad niet alle zaken kan regelen. Een kerkenraad moet zich vooral bezig kunnen houden met de hoofdzaken en er voor zorgen dat alles goed georganiseerd wordt en dat juist alle andere vrijwilligers zo goed mogelijk al het andere, zo waardevolle werk kunnen doen.

Want… het kan niet genoeg benadrukt worden…..de meest belangrijke en meest onmisbare mensen in onze nieuwe gemeente “Het Vierhuis” zijn al die vrijwilligers die geweldig werk verrichten. Zichtbaar werk, zoals dat bloemetje of dat bezoekje en al die andere dingen achter de schermen.


De kerkenraad van Het Vierhuis bestaat uit de volgende leden:

Ouderlingen:
Eric Rijken
Bert Alderliesten
Stephan de Visser, scriba
Theo Quaak, voorzitter


totaal: vier, van wie twee met een bijzondere opdracht

Diakenen:
Anja Buijsse
Cathrien Sandee
Leneke Buteijn

totaal: drie

Ouderlingen-kerkrentmeester:
Henriëtte de Vos
Nelleke Blok - Koets
Marien Caljouw

totaal: drie

predikant:
Marjo Wisse


Contactgegevens

voorzitter: Theo Quaak
Adres:  Vermetstraat 26, 4458 BB ‘s Heer Arendskerke
Tel:       0113-563715 / 06-20021076
E:         enquaak@zeelandnet.nl

Scriba: Stephan de Visser
Adres:  Sloestraat 19, 4456 AN Lewedorp
E:         stephan.de.visser@gmail.com

Predikant: ds. Marjo Wisse
Adres:  Slotstraat 63, 4458 BL ‘s Heer-Arendskerke
Tel:       0113-561322
E:         m.j.wisse@kpnmail.nl  

Website:  www.hetvierhuis.nl 
terug