Kerkelijk werker Kerkelijk werker

Mathilde Meulensteen. Opgegroeid op de Veluwe waar ik 15 juni 1973 werd geboren. Voor mijn studie HBO Maatschappelijk werk /Ouderenwerk ben ik verhuist naar Den Haag.
Tijdens stages werd steeds meer duidelijk dat ik het geloofsaspect in alle gesprekken veel meer ruimte zou willen geven. Uiteindelijk ben ik een keer in Utrecht gaan praten en kijken bij de parttime opleiding HBO Theologie. Diezelfde dag ben ik gebleven en kon ik per direct instromen in het lopende eerste jaar. Beide opleidingen heb ik met veel plezier afgerond.
Gedurende de opleiding HBO Theologie werkte ik als projectmedewerker bij het Diakonaal Maatschappelijk Aktiveringswerk in Den Haag met thema’s rondom kerk en eenzaamheid / kerk en dementie en deskundigheidsbevordering vrijwilligers.
Vanaf 2002 werkte ik als gemeenteadviseur bij het Protestants Dienstencentrum Noord-Brabant voor de classis West-Brabant.
In 2007 ben ik tot en met 2017 als kerkelijk werker in de Protestantse Gemeente te Heinkenszand werkzaam geweest.

Van september 2018 tot en met oktober 2019 mocht ik als dorpskerkambassadeur de dorpskerkenbeweging mee vorm en inhoud geven vanuit de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

Sinds 2015 werk ik met veel plezier als kerkelijk werker 8 uur voor de Protestantse Gemeente te Nieuwdorp en 8 uur voor de Hervormde Kerk van Oudelande. In beide gemeenten mag ik met preek- en sacramentsbevoegdheden het hele brede werk van gemeente van Christus zijn, mee vorm en inhoud geven samen met kerkenraad en gemeenten. Werk dat ik met veel plezier en dankbaarheid doe!

Mathilde Meulensteen

Per 1 maart 2023 is Mathilde Meulensteen in dienst getreden bij de Protestantse Gemeente in 's-Heer Hendrikskinderen.

terug