Kerk van Lewedorp Kerk van Lewedorp
De kerk van Lewedorp

Vóór 1953 was er in Lewedorp alleen een rooms katholieke kerk. Hervormden en gereformeerden kerkten in Nieuwdorp. Vanaf 1941 hielden de gereformeerden kerkdiensten in de christelijke school in Lewedorp en in 1953 bouwden zij hun eigen kerk met pastorie op de hoek van een vrijwel lege Scheldestraat en Zandkreekstraat. De kerk was klein en eenvoudig, maar voldeed aan de behoefte. Een klokkentoren werd er niet opgezet; dat werd te duur.
Het ontwerp van kerk en pastorie was van architectenbureau Rothuizen-´t Hooft en de firma Fraanje bouwde ze allebei, voor het grootste deel bekostigd door een lening tegen lage rente van gemeenteleden.

Vanaf 1956 gingen ook de hervormden in Lewedorp er kerken, uiteraard in eigen diensten. Vanaf het begin van de jaren ´70 werden er om de 14 dagen gezamenlijke diensten gehouden en toen in 1974 de gereformeerde predikant plotseling werd afgekeurd, waren vanaf dat moment alle diensten gezamenlijk. En zo is het gebleven als een van de eerste gemeenten in Zeeland. Samen op Weg, toen dat nog niet bestond.

Er zijn verschillende verbouwingen geweest: in 1966 vergroting van de consistorie, in de jaren ´80 werd de hal vergroot en verfraaid en weer later werden  kerkenraadsbanken en kansel verwijderd om plaats te maken voor een podium en werden er een nieuwe lessenaar, liturgische tafel en doopvont aangeschaft. En tenslotte, in 2000 werden banken en houten vloer verwijderd, werd er vloerverwarming aangelegd en werd ook de entree weer vergroot en verfraaid met twee glazen deuren, versierd met liturgische symbolen.


Orgel

Het orgel is gebouwd door de fa. S. de Wit uit Badhoevedorp en is een unit-orgel. De speeltafel staat achterin de kerk op de grond en het orgel staat boven. Oorspronkelijk had het één klavier met pedaal en had het geen kas.
In 1985 werd het orgel door de drie eigen organisten met hulp van de bouwer grondig verbouwd; er werden stemmen compleet gemaakt, andere stemmen bijgeplaatst en een nieuwe kas gebouwd. Dit alles met gebruikmaking van pijpwerk van het gesloopte Standaartorgel uit de gereformeerde kerk van Koudekerke. De fa. A.Nijsse & Zn uit Oud-Sabbinge die het orgel in onderhoud had, plaatste een nieuwe tweeklaviers speeltafel.
Het orgel heeft 14 stemmen, verdeeld over beide registers en het pedaal.Voor meer informatie, zie ook het boekje: Protestanten en hun kerk in Lewedorp, verkrijgbaar bij de kerkenraad. Stuur hiervoor een e-mail naar de scriba van de kerkenraad Stephan de Visser.


 
terug