Diaconie Diaconie
Wat is diaconie?
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven  we als gemeente concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. In de Bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. Als gemeente geven we daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.

Hoe doen we dat?
Wij doen dat door te dienen, te delen en te doen. Omzien naar de naaste zowel binnen als buiten de kerk, hen dienen door ons dienstbaar op te stellen en binnen onze mogelijkheden hulp te bieden voor wie dat nodig hebben. Een deel van onze tijd en ons geld gebruiken wij voor het wereldwijde diaconaat: ontwikkelingssamenwerking, milieu, vluchtelingenhulp en aandacht voor ex-gedetineerden. De diaconie is ook actief in de plaatselijke gemeente door ogen en oren open te houden en daar waar nodig hulp of aandacht te bieden.

De diakenen dragen zorg voor het collecterooster voor de erediensten. In Kerkwijzer staat daar regelmatig meer informatie over. De doelen worden zorgvuldig afgewogen, dichtbij en ver weg. Een keer per jaar (soms een keer per 2 jaar) kiest de diaconie een project waar zij extra aandacht aan geeft en activiteiten voor organiseert om geld daarvoor te genereren. Er wordt bij elke avondmaalsviering voor dit doel gecollecteerd. Voor 2023 - 2024 is dit Mission to Seafarers. Wilt u hier meer over weten kijk dan op de website van Mission to Seafarers.Het rekeningnummer van de diaconie van Het Vierhuis is:
NL63 RABO 0320 5428 90
                
Contactpersoon van de diaconie van Het Vierhuis is Anja Buijsse, (secretaris)

Het e-mailadres van de diaconie is: diaconiehetvierhuis@gmail.com

 
terug