Lichtprocessie in Ovezande 10 augustus Lichtprocessie in Ovezande 10 augustus
Lichtprocessie

Zaterdag 10 augustus 2024 vindt in Ovezande een Lichtprocessie plaats. Dit bij gelegenheid van het patroonfeest van Maria, het 165-jarige bestaan van de RK-kerk en het 700-jarig bestaan van het dorp Ovezande. Vicaris Paul Verbeek gaat samen met het pastoraal team voor in de feestelijke eucharistieviering. Deze begint om 19.00 uur.

Een groot gelegenheidskoor zal de liturgische gezangen verzorgen. Voor de kinderen is er extra aandacht door de werkgroep kindernevendienst. Er zal tevens aandacht worden besteed aan het afscheid en 12,5 jarig jubileum van pastoraal werker Alida van Veldhoven.

Voorafgaand aan de Eucharistieviering is er in de hal van Basisschool “De Zandplaat” een workshop: Maria’s, schilderen op doek o.l.v. Pastor Alida van Veldhoven.

Iedereen, zowel kinderen als volwassenen, zijn van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen! Er zijn geen kosten aan deze workshop verbonden.

De workshop start om 16.30 uur. Inloop vanaf 16.00 uur.

Voorbedrukte Maria-afbeeldingen en verdere benodigde spullen zijn aanwezig. Voor soep en broodjes wordt gezorgd.

Aanmelden tot uiterlijk 1 augustus op 700jaar@dorpskrantovezande.nl of bij Charlotte den Toonder: dentoonderc@gmail.com

Aansluitend aan de viering gaan we in processie door het dorp met het beeld van Maria, zang, de geschilderde Maria-afbeeldingen, vaandels, vlaggen, afbeeldingen, beelden en andere kerkelijke attributen. De route is vanaf de kerk - Mr. Dr. Messtraat - Oud Ovezandseweg - Pastoor Fransestraat - Schutterstraat - Mauritsstraat - Pr. W. Alexanderstraat - Mooymanstraat - Burg. Andriessenstraat - via het Soosplein weer terug naar de kerk. We vragen de medewerking van de omwonenden om -als u dat heeft- een Mariabeeld of een kaarsje voor het raam te plaatsen. Na een korte gezamenlijke afsluiting in de kerk is er volop tijd voor ontmoeting onder genot van een drankje.
 
terug