Startzondag 2022 Startzondag 2022
STARTZONDAG VAN HET VIERHUIS 2022

Op 25 september a.s. hopen we onze startzondag te vieren met als toepasselijk thema:  “Aan Tafel”.

De dienst zal plaatsvinden in de Bethelkerk te Nieuwdorp. Tijdens de dienst zal het koor “The Key Singers “ haar medewerking verlenen.Aansluitend aan de dienst is een ieder uitgenodigd voor een drankje en een hapje. Niet zomaar een  hapje, want u hoeft thuis echt niet meer te lunchen.
Elkaar ontmoeten tijdens deze start van het Kerkelijk jaar is een belangrijk doel van deze feestelijke dienst. We hopen natuurlijk op een grote opkomst van ons allemaal.

Wilt u deze datum vast noteren in uw agenda?

De feestcommissie
 
terug