Spetterende start van Het Vierhuis Spetterende start van Het Vierhuis
HET VIERHUIS SPETTEREND VAN START

Het weekend van 25-26 september was de officiële start van de fusiegemeente Het Vierhuis. Zaterdag was er gelegenheid om alle vier de kerken te bezoeken. Overal was iets te drinken, en in elke kerk waren letters verstopt die uiteindelijk de zin zouden opleveren: ´Samen kerk, samen geloven.´ Je moest daarvoor wel heel goed de kerk van binnen bekijken en dat was ook juist de bedoeling. Een aardige bijkomstigheid was dat het in Borssele jaarmarkt was, een reden te meer om ook Borssele aan te doen.
De middag eindigde in de kerk van Nieuwdorp, waar veel mensen samen kwamen, en waar de oplossing van de zoektocht was te vinden. Met drankjes en warme en koude hapjes werd het een gezellig gebeuren. Ook was er voor iedereen een cadeau om mee te nemen naar huis. En bij iedereen die op zaterdag of zondag niet aanwezig was, werd het cadeau thuisbezorgd.

Zondag was er een bijzondere en feestelijke kerkdienst, geleid door onze beide voorgangers. Vooraf was de kerk al versierd met allerlei slingers en er hingen posters van de vier kerken. Aan het begin van de dienst werden vier kaarsen binnengedragen en aangestoken aan de Paaskaars. Kaarsen met de foto van onze vier kerken erop. Het logo van Het Vierhuis met de vier groene hartjes werd door kinderen compleet gemaakt en alle kinderen maakten in de nevendienst ook nog een enorme slinger om de kerk nog verder te versieren dan al gebeurd was, met knallend effect. We zongen een lied Zeg, ken jij Het Vierhuis al, op de wijs van De mosselman. Rowenna Otte, begeleid door Julio Melio, zong een paar prachtige liederen.
Ook de burgemeester en zijn gezin waren aanwezig in de kerk, evenals vertegenwoordigers van verschillende buurkerken. Aan het eind van de dienst werd door Theo Quaak, voorzitter van de kerkenraad, verteld hoe de fusie tot stand was gekomen, best een lange aanloop, maar vandaag echt een feit. De regiegroep die steeds ondersteuning heeft gegeven aan het hele proces werd bedankt. Ds. Arie van der Maas, onze classispredikant, hield de gemeente voor om vooral toch trots te zijn op het resultaat en vol vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan. Door de diepte heen vieren we ons feest, waarbij we voor ogen mogen houden, zoals de hoofdgedachte was uit de preek: ´want van U is het Koninkrijk, kome wat komt.´ En zo houden we de lofzang gaande, hoe dan ook.

Na de dienst bleef het nog lang gezellig in de kerk, buiten en in de tent met veel lekkers te eten en te drinken. Dit is voor een groot deel ook te danken aan de vrijwilligers die met een grote inzet het hele weekend hebben verzorgd.

Tot slot hier het prachtige lied dat we zongen aan het begin van de dienst, een lied van Michael Steehouder.

Met nieuwe woorden voor een oud verhaal,
niet met een stem versteend in het verleden,
wel in een taal die twijfelt en die vraagt,
zonder de harde leer van zekerheden,
woorden die klinken als een nieuw signaal:
ruimte waar mensen zich gezegend weten.

Woning waar mensen meer dan welkom zijn,
een pleisterplaats om bij elkaar te komen,
waar elk van waarde is die hier verschijnt
waar lachen is en tranen mogen stromen,
deuren die open staan voor groot en klein,
waar mensen volop nieuwe liefde dromen.

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,
dank voor de adem die de vrijplaats biedt,
dank voor de openheid van niet te moeten,
dank voor de woorden en het nieuwe lied,
dank voor de ogen die elkaar begroeten.


Bert Alderliesten
 
terug