Echo van de kerkdienst Echo van de kerkdienst


Echo van de kerkdienst van 15 mei 2022

Zing voor God een nieuw lied! We zijn niet alleen gelaten, wie het woord van Jezus volgt. Bij hemel denken velen aan het hiernamaals. Maar daarover spreekt de bijbel niet. Is het niet meer een blauwdruk voor deze aarde, zoals God die bedoeld heeft. Niemand vraagt Jezus: ”Waar gaat u naar toe?” Het is de weg van Geloof, Hoop en Liefde. Laten we dat doel niet uit het oog verliezen en de vreugde bewaren.


Echo van de kerkdienst van 8 mei 2022

Mozes mocht het zien in de verte, maar hij zou er zelf nooit binnengaan. Wie moet de nieuwe leider zijn is zijn eerste gedachte. Dienaren gaan voorbij. De dienst blijft. Goed leiderschap is zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Hij zoekt grazige weiden, de schapen moeten zelf grazen. In de dienst word je geroepen door God, geïnspireerd door zijn Geest, en gedragen door de gebeden van de gemeente. Ga in het spoor van de goede herder, in het spoor van Gods verlangen. Leven en liefde door zijn Geest.


Echo van de kerkdienst van 24 april 2022

In de paasnacht wordt de overwinning van de dood gevierd. De doop is de verrijzenis uit het water van de dood. In de paasnacht werd gedoopt. Pasen vieren is leven uit hoop. Een waanidee? Het feest wordt doorkruist door rampen en ongelukken, ziekte en dood. Thomas wil eerst zien. De gemeente moet niet doemdenken, maar de lofzang gaande houden. Ons leven is geborgen in zijn hand. Laten we in dit leven tekenen van hoop inrichten.
terug