Echo van de kerkdienst Echo van de kerkdienst


Echo van de kerkdienst van 28 november 2021

Wij verwachten de toekomst van de Heer. God komt naar ons toe! De kerk strekt zich uit naar het komende Koninkrijk. Een mens in wanhoop heeft een ander nodig die de hoop voor hem gaande houdt. De God van Israël gaat ons voor naar het land van hoop en vrede. Het begin en einde van onze geschiedenis zijn in Gods handen. Onze geschiedenis zal eindigen in licht. Wat hebben we daaraan voor de problemen nu? We zijn in blijde verwachting met vertrouwen en hoop. Dat geeft ons de kracht om de aarde en alle dingen onuitsprekelijk lief te hebben.

Echo van de kerkdienst van 21 november 2021

Slechts een glimp bevatten. Een glimp van de eeuwigheid. Eeuwigheid, dat kunnen wij niet bevatten. Een glimp van de belofte. Meer zag Abraham niet. Abraham had 2 beloftes: een grote nakomelingschap en een prachtig vruchtbaar land. Tenslotte had hij op hoge leeftijd één zoon, maar nog geen meter eigen land. God kan werken doordat wij  dan de gang van zaken dan maar even in eigen hand nemen. Hij gaat onderhandelen met de Hethieten om het land van Machpela te kopen voor zijn geliefde dode. De eerste akker van het beloofde land. Abraham moest het doen met een glimp van de belofte. En wij hebben beloftes gekregen van de Trooster, van de Opstanding. Met die beloftes houden we het vol.

 
terug