Echo van de kerkdienst Echo van de kerkdienst


Echo van de kerkdienst van 18 september 2022
 
De titel van deze gelijkenis die eerder luidde: “Van den onrechtvaardige rentmeester” werd later: “rijkdom en gerechtigheid”. Daarmee kun je meer kanten op. De rentmeester zit in een crisissituatie. Zijn goede naam is aangetast. Wat te doen? Na verschillende generaties staat nu de “generatie vrede” op. Kerken mogen gesloten worden, het geloof blijft! Generatie vrede wil vrede voor alle mensen, mededeelzaamheid, vriendschap, goed rentmeesterschap en verbonden zijn met God en met elkaar.

 
Echo van de kerkdienst van 11 september 2022

De waarde van iets drukken we meestal in geld uit. Onze bezittingen; hebben we dat allemaal nodig? Het volk Israël wilde God zien als gouden kalf. Dan weet je tot wie je bidt. Maar dat heeft God verboden. Mozes neemt het op voor dit volk. Het is toch uw volk Heer! Zijn liefde en ontferming blijken groter dan zijn woede. Niemand valt uit Gods genade. Kunnen wij ons met Hem verheugen in het  vinden van het verlorene. Voordat wij Hem zoeken, zijn wij al gezocht door Hem.


Echo van de kerkdienst van 4 september 2022
 
Haat is een heftige emotie en een lange termijn van boosheid. In de bijbel richt haat zich tegen degene die zich tegen Gods Koninkrijk verzetten. Felicitas is in de gevangenis bevallen. Zij kon kiezen tussen haar kind en de vrijheid, of voor Jezus en de doodstraf in de arena. Zij koos voor Jezus!
 

 
terug