Echo van de dienst Echo van de dienst


Echo van de dienst van 17 oktober 2021

De bijbelverhalen bevatten elementen van oude mythologische verhalen. Het is ook geen geschiedenis, het zijn leerverhalen. Op het verhaal over het eten van de verboden vrucht zijn hele theorieën gebouwd over erfzonde en verdoemd zijn. Bedoeld om mensen klein te houden. Maar wij zijn gevormd naar zijn beeld! Tussen de veelheid aan goden die van boven naar beneden regeerden, vond het volk Israël zijn eigen God, die hun leerde hoe te leven, door liefhebben van God en van je medemens. Niet onze begeerte telt, maar de zorg voor de aarde! Eens zijn wij allen broeders en zusters met liefde voor al wat op aarde leeft. Dan wordt er samengeleefd!

Echo van de dienst van 10 oktober 2021

Licht is teken van de opstanding, van troost en van hoop. In Israël begon de nieuwe dag bij het dalen van de nacht. Uit het donker kwam het licht weer voort. “ Ik Ben het licht der wereld” zegt Jezus. God wil gekend worden in mensen. Het Woord van God is vlees, een mens geworden. Er was een tijd dat de kerk veel macht had. Nu is het meer een randverschijnsel. Misschien is dat wel beter dan zo’n machtspositie? We hopen dat het Licht het duister overwint. Iedere dag is er kans om te getuigen van het Licht! En de gemeente zingt! Oordeel niet maar wandel in het Licht!

 
terug